مزایده میلگردهای مصرفی،ضایعات فلزی و آهنی،سوله نیمه کاره - آگهی 44390

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468124000024
تاریخ صدور:1398/05/16
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کبودر آهنگ
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول -نوبت اول  (پرونده اجرایی 970217)

باستناد مواد114-115-119ورعایت ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی اموال منقول بشرح ذیل از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی دادگستری کبودراهنگ بتاریخ 98/06/17راس ساعت12:30ظهر بفروش می رسد.

مشخصات اموال:

1. میلگردهای مصرفی a2  جهت فونداسیون بافته شده و زنگ زده از قرار هر کیلو گرم 35/000 ریال

2. ضایعات فلزی و آهنی جمع آوری شده از قرار هر کیلو گرم 25/000 ریال

3. سوله نیمه کاره و نصب شده در فونداسیون شامل 45 عدد ستون رنگ شده و 35 عدد تیر ورق رنگ شده و صفحه ستون به ابعاد مختلف و بولت رزوه شده از قرار هر کیلو گرم 37/000 ریال واقع در شهرک صنعتی ویان متعلق به شرکت ذوب نورد فولاد هگمتان

علاقمندان شرکت درمزایده می توانند برابرماده 126قانون مذکور از پنج روزپیش ازموعد انجام مزایده با هماهنگی این مرجع ازاموال مورد نظر بازدید وقیمت پیشنهادی خودرااعلام نمایند.

مدیراجرای احکام مدنی دادگستری کبودراهنگ - شکری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی