مزایده یکدستگاه خودروی سواری پیکان مدل 1383 - آگهی 44322

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده یک مرحله ای خودرو 
اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل در نظر دارد یکدستگاه خودروی سواری پیکان به مشخصات ذیل را به صورت مزایده و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 1098005316000001 در معرض فروش بگذارد 
مشخصات خودرو: پیکان تیپ 1600 آی سفید روغنی مدل 1383 سواری به شماره 681ب72-ایران 91 دارای پلاک مشخصات اصیل و اتاق فابریک 
قیمت ارزش پایه 46.500.000 ریال 
برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ذیل بوده و تمامی مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکانپذیر می باشد 
زمان بازدید نوزدهم تا سی ام مرداد ماه 98 همه روزه از ساعت 10 صبح تا ساعت 14 غیر از ایام تعطیل 
مکان بازدید محوطه اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل واقع در مجتمع تفریحی شورابیل 
تاریخ انتشار آگهی در سایت از ساعت 10 صبح 19 مرداد 98 تا 10 صبح 30 مرداد ماه 98
آخرین مهلت ارائه پینشهادات 98.5.30
مبلغ تضمین شرکت در مزایده : جهت تضمین شرکت در مزایده مبلغ دو میلیون ریال به صورت نقدی به حساب شماره 1318067801 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی اردبیل واریز و اصل فیش واریزی تا انتهای زمان بازدید به اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل تسلیم گردد
زمان بازگشایی پاکتهای الکترونیکی پینشهاد قیمت و اعلام برنده 98.5.31 راس ساعت 10 صبح اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل 
اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار است 
کلیه گزینه های آگهی ، کارشناسی قیمت پایه و سایر هزینه های مرتبط و نقل و انتقال (به طور مجزا از مبلغ مورد فروش) از برنده مزایده در زمان تنظیم قرارداد دریافت خواهد شد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 02141934

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی