مزایده 8 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین - آگهی 44308

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده شهرداری دره شهر

شهرداری دره شهر در نظر دارد تعداد 8 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین خود را از طریق اگهی مزایده حضوری واگذار نماید.
علاقمندان به شرکت در این مزایده می توانند از تاریخ این  آگهی حداکثر به مدت 7 روز جهت بازدید و تهیه اسناد شرکت در مزایده به شهرداری دره شهر مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 93-3522292-084 تماس حاصل نماید.

توضیحات ضروری:
1- کلیه هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده می باشد.
2- متقاضیان میبایست 10 درصد قیمت پایه به حساب سپرده شهرداری نزد بانک کشاورزی واریز و رسید آن را به شهرداری واحد مالی تحویل نمایند.
3- فروشنده در وجه یا قبول هر یک از پیشنهادات طبق قانون برگزاری مناقصات و مزایدات آزاد است.
4 زمان برگزاری مزایده ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 98.5.23 می باشد.
5- سایر اطلاعات و جزیییات مربوط به معامله در اسناد مزایده قید شده است.
به پیشنهاداتی که فاقد سپرده واریزی مخدوش و یا بعد از موعد مقرر حاصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
برنده مزایده موظف است ظرف مدت یک هفته از انجام مزایده نسبت به پرداخت بهای کل پیشنهادی خود اقدام کند در غیر این صورت به عنوان انصراف از مزایده تلقی و سپرده او به نفع شهرداری ضبط و ثبت خواهد شد و مورد مزایده به نفر دوم واگذار می گردد.
مزایده به صورت کتبی و حضوری برگزار می گردد.

شهرداری دره شهر

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی