مزایده کاغذ امحاء - آگهی 44296

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده شماره 9616/2 
بانک صادرات  ایران مدیریت شعب استان اصفهان در نظر دارد کاغذ امحاء خود را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ برگ شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری از ساعت 8 صبح لغایت 15 به انبار مرکزی بانک صادرات اصفهان واقع در جاده اصفهان- تهران روبروی پالایشگاه، جنب کارخانه شیر پگاه و آرد انوشیروانف خیابان هجدهم، بعد از چهار راه اول سمت چپ، انبار مرکزی بانک صادرات اصفهان مراجعه و کاغذ امحاء مورد نظر را از نزدیک بازدیدو در صورت تمایل به خرید 10% قیمت پیشنهادی خود را طی یک فقره چک بانکی (تضمین شده) در وجه دایره حسابداری و بودجه بانک صادرات مدریت شعب استان اصفهان همراه با برگ پیشنهاد قیمت و فرم شرایط مزایده در پاکت های دربسته و ممهور به مهر و امضا حداکثر تا پایان وقت ادرای روز پنج شنبه مورخ 98.5.24 به دایره دبیرخانه و روابط عمومی واقع در میدان آزادی، ابتدای خیابان سعادت آبادف ساخاتمان مرکزی بانک صادرات، طبقه ششم به صورت حضوری تحویل نمایند 
شرایط عمومی شرکت در مزایده: 
فروش کاغذ امحاء براساس بالاترین قیمت پیشنهادی و به صورت نقد خواهد بود
در صورت انصراف برنده، سپرده شرکت در مزایده به نفع بانک ضبط خواهد شد و سپرده نفر دوم و سوم تا ده روز پس از اعلام نتیجه و مشخص شدن برنده مزایده نزد بانک باقی خواهد ماند. 
به درخواست های مخدوش، مشروط و غیر شفاف و چک های جاری اشخاص و شرکت ها ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
بانک در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات رسیده به تشخیص خود مختار خواهد بود و شرکت کنندگان در مزایده حق هرگونه ایراد و اعتراض بعدی و احتمالی را از خود سلب و اسقاط نمودند
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 36690052-36694489-031 دایره تدارکات بانک صادرات اصفهان و یا شماره تلفن های 33804021 الی 33804022-031 واحد انبار مرکزی تماس حاصل فرمایید

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی