مزایده یک واحد کوره اجر فشاری به همراه ماشین آلات خط تولید - آگهی 44259

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467186500006
تاریخ صدور:1398/05/14
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان کوار/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

نظر به محکومیت  محکوم علیهما 1-علی درویشی 2-فرهاد درویشی3-یزدان درویشی در پروندهای کلاسه 960466-980083-980144-970162-970634-970054-970333- 970074-960356-960139-960134-970142-970437اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کوار به پرداخت بدهی  در حق آقایان فرهنگ حیدری-قدرت کشاورز- محمد امین کشاورز-صادق کشاورز-مریم حیدری -قاسم حیدری-علی اکبر  صفری-بانک مهر اقتصاد- امان اله شعبانی-  و نیم عشر اجرائی در حق صندوق دولت و استنکاف نامبرده از ادای دین ومعرفی مال توسط محکوم لهمان به  این اجرای احکام مدنی شامل  چهار دانگ از شش دانگ  یک واحد کوره  اجر فشاری  صنعتی  فروردین  کوار سهامی خاص  تحت  شماره ثبت 6115 بخش 6 فارس  واقع در روستای محمود اباد  دارای سند شش دانگ  ثبتی به مساحت  عرصه و اعیان  82/800 متر مربع و جمیع متعلقات  شامل  ماشین الات خط تولید  به صورت کامل-  نقاله  لاستیکی خروجی - اکسترود به قدرت  100 اسب - دستگاه برش خمیر - ردیف کن خشت و صفحه تخلیه  - نقاله لاستیکی برگشت- سینی حمل خشت- تابلو دیواری برق - گاری تک چرخ حمل خشت- تابلوی برق اطراف کوره - مکنده هوا--دریچه چدنی- مشعل- تابلو اصلی برق -و وسایل جانبی شامل  تراکتور رومانی با  سینی حمل خشت - نوار نقاله لاستیکی- مخزن 2000 لیتری نفت مخزن اب 2000 لیتری - مخزن گازویل 2000 لیتری- مخزن اب گالوانیزه  1500 لیتری- دریل دستی- کمپرسور هوا- ترانس جوش دوهزار امپر -گاوصندوق 50در 40 -الکترو متور  زاباس - دستگاه حدیده کن- قالب فلزی تعمیر کوره - دستگاه کپی سامسونگ-  باسکول 50 تنی - موتور پمپ چاه اب به عمق 9 متر- مخزن اب - انشعاب گاز  رگلاتور تقلیل فشار - انشعاب برق - تابلو زیر ترانس - تابلو خازن که به صورت یک واحد تولیدی  فعال و دارای سند شش دانگ  می باشد دارای حقوق ارتفاقی نمی باشد و  همراه انشعاب اب و برق و گاز که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  17/580/000/000 ریال  ارزیابی گردیده ومزایده براساس نظریه کارشناسی شروع میگردد بنابراین مزایده در تاریخ 1398/06/13راس ساعت نه صبح لغایت10:30 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری  کوار برگزار خواهد شد متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده زمین موضوع مزایده را در ملاحظه نمایند . قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری بوده وبرنده مزایده کسی است که بالاترین پیشنهاد و ده درصد بها را فی المجلس بعنوان سپرده مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی  به قسمت اجرا تسلیم وبقیه بهای اموال را ظرف مدت 30 روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت مابقی،سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد.مزایده نوبت اول می باشد/

مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری کوار

حمید دهقانی

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی