مزایده سیم مسی اسقاط  - آگهی 44210

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره 98/103 
1- نام مزایده گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
2- موضوع مزایده :

ردیف  موضوع مزایده شماره مزایده تاریخ برگزاری مزایده ساعت برگزاری مزایده
1 مزایده فروش سیم مسی اسقاط  103/98  98.5.28 8.30 صبح 

3- زمان دریافت اسناد مزایده : از تاریخ یکشنبه مورخ 98.5.13 لغایت 98.5.17 در ساعات اداری 
4- آدرس محل خرید و تحویل اسناد : اصفهان ، چهار باغ بالا خیابان شریعتی شرکت توزیع برق استان اصفهان
5- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد : فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده به حساب جاری سپهر صادرات به شماره 0101673314007 به نام شرکت توزیع برق استان اصفهان
6- زمان تحویل اسناد از روز شنبه مورخ 98.5.19 لغایت ساعت 7.30 صبح روز دوشنبه مورخ 98.5.28 
7-محل برگزاری مزایده: سالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
8- ضمانتنامه شرکت در مزایده : سپرده لازم برای شرکت در مزایده به مبلغ 10 درصد مبلغ پیشنهادی به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر برای مدت سه ماه و قابل تمدید به درخواست شرکت توزیع برق استان اصفهان و یا فیش واریزی به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره 0101673314007
9- شرکت توزیع برق استان اصفهان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است 
10- هزینه درج آگهی مزایده در صفحات داخلی روزنامه های نصف جهان و جمهوری اسلامی به عهده برندگان مزایده می باشد 
11- داوطلبان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلی 4274 واحد مناقصات و قراردادها تماس حاصل نمایند
12- اسناد و مدارک کامل این مزایده در سایت های اینترنتی ذیل نیز قابل دسترسی می باشد
1- سایت معاملات توانیر با آدرس HTTP://TENDER.TAVANIR.ORG.IR
2- سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس HTTP://IETS.MPORG.IR
3- سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس WWW.EPEDC.IR
شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان - امور تدارکات و انبارها 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی