مزایده تعداد یکصد پالت فلزی آهنی مستعمل وکارکرده - آگهی 40626

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462624200031
تاریخ صدور:1398/04/13
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ساوجبلاغ
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده و فروش اموال منقول نوبت اول

در پرونده اجرائی کلاسه980097 محکوم علیه شرکت تهران دشت بتن  محکوم است به پرداخت مبلغ 206/917/273ریال در حق محکوم له کمند علی مهین خیل  پرداخت مبلغ1/000/000 ریال بابت هزینه اجرائی در حق دولت چون مشارالیه پس از ابلاغ اجرائیه ظرف مهلت قانونی از پرداخت محکوم به امتناع نموده ، بنا به تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل از محکوم علیه توقیف و کارشناس مربوطه پس از ارزیابی ارزش کلی آنها را به شرح آتی تعیین نموده :

اموال توقیفی واقع در تهران دشت  بتن  تعداد یکصد  پالت فلزی آهنی مستعمل وکار کرده با ابعاد  حدودی 115*90سانتی متر  که وزن تقریبی هر کدام حدودا 80 کیلو گرم وجمعا حدود 8 تن  می باشد با توجه به نوع  مصرف وکاربری خاص پالت ها ی مذکور  در ارزیابی  از در نظر گرفتن  هزینه های بالا دستی  ساخت و... صرف نظر شده وارزیابی براساس قیمت روز ضایعات اهنی نیمه سنگین در جه 2  به صورت تقریبی جهت عدم دسترسی به وزن دقیق در زمان بازدید صورت گرفته  است مع ذلک با توجه به توضیحات ارائه شده  ارزش ریالی  واحد هر کیلو ضایعات اهنی فوق 25000 ریال جمعا برای 100 پالت  حدود 8 تن  200/000/000 ریال یال برآورد گردیده است . نظریه مذکور به محکوم علیه ابلاغ در مهلت مقرر اعتراضی به آن نشد و محکوم له تقاضای مزایده و فروش اموال توقیفی را نموده ، لذا اموال مذکور به صورت مزایده حضوری از طریق اجرای احکام مدنی شعبه  دادگستری هشتگرد در مورخ 98/04/30 از ساعت 11 صبح الی 12 در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری هشتگرد به فروش خواهد رفت ، کسانیکه مایل به شرکت در مزایده خرید می باشند می توانند تا مهلت پنج روز قبل از مزایده اموال آگهی شده را ملاحظه و سپس در تاریخ و ساعت مقرر در محل مزایده حاضر و شرکت نمایند . مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد برنده مزایده موظف است 10% قیمت خرید را نقدا" در محل مزایده تودیع نمایید ./ن

 

مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد -دهقان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی