مزایده یکدستگاه مستهلک و خارج از سرویس خرد کن،اهن الات ضایعاتی،3عدد مخزن و... - آگهی 39630

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462450100023
تاریخ صدور:1398/04/03
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرستان ابهر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

اگهی مزاید اول

در پرونده کلاسه 971436 مطروحه در اجرای احکام مدنی محکوم علیه شرکت تهیه مواد اولیه ذوب اهن ابهر  بموجب دادنامه 9709982425900498 محکوم است بپرداخت 19/970/000ریال اصل خواسته و2/920/000ریال نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده ؛ چون با ابلاغ اوراق اجرائیه محکوم علیه اقدام  در جهت پرداخت محکوم به بعمل نیاورده است و از طرفی از سوی محکوم له اموال بلا معارض محکوم علیه توقیف و ازطریق کارشناس رسمی ارزیابی شده ؛ اینک بلحاظ عدم وصول اعتراض نسبت به ارزیابی مقرر گردید اموال از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت اعلامی شروع و اموال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. ده درصد از قیمت مزایده بصورت وجه نقد فی المجلس در یافت شده سپس اموال به برنده تحویل داده خواهد شد . در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بها را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. مضافا به اینکه شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه صادر کننده حکم داده می شود قبل از اتخاذ تصمیم اموال تحویل نخواهد شد . در صورت عدم مشتری مفاد ماده 131 از قانون اجرای احکام مدنی رعایت خواهد شد . طالبین میتوانند پنج روز قبل از مزایده از اموال دیدن نمایند .

اموال مو.رد مزاید عبارت است

1-یک دستگاه مستهلک و خارج از سرویس خرد کن اسقاطی با بدنه زرد رنگ و الکترموتور مستهلک فاقد مارک و پلاک و سایر متعلقات که مستهلک میباشد ودر فضای باز نگهداری می شوند .

2-اهن الات ضایعاتی شامل 2عددتابلو فلزی و لاشه بالابر ساختمانی و لاشه فرغون که وزن همه انها طبق باسکول شرکت 442کیلو گرم گردید که به ازای هر کیلو گرم 25/000ریال مجموعا 11/050/000ریال ارزیابی می گردند .

3-تعداد 3عدد مخزن 1000لیتری حفاظ دار مستعمل قیمت مجموع 9/000/000ریال

4-تعداد 6شاخه لوله سفید سایز 1/5و 2/5 تعدادی برش خورده  قیمت مجموع 1/200/000ریال

ارزش ریالی مجموع 4مورد فوق 30/250/000ریال میگردد....

تاریخ و ساعت مزاید :مورخ 98/04/18ساعت 10الی11برگزارخواهد شود چنانچه روز مزاید به هر دلیلی مصادف با تعطیلی شود مزاید روز بعد در همان ساعت برگزار خواهد شود ....

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی