مزایده یکدستگاه پراید و یکدستگاه پژو 206 - آگهی 39620

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467330700029
تاریخ صدور:1398/04/03
شعبه صادر کننده:شعبه 7 اجرای احکام حقوقی شهرستان شیراز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده نوبت اول

بموجب پرونده اجرایی به کلاسه 980237 دادورزی 7 اجرای احکام حقوقی شیراز، محکوم له آقای حبیب احمدی جوکانی تقاضای مزایده و فروش اموال توقیفی محکوم علیه عباس محمدی که نوع و مشخصات آن بشرح ذیل می باشد و معادل مبلغ 1.948.181.446 ریال بابت محکوم به و نیم عشر می باشد را نموده است، که از طریق آگهی در سایت اعلام می گردد. به همین سبب در روز دوشنبه مورخ 98/04/17 از ساعت 8:30 الی 9:00 صبح مزایده در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز برگزار خواهد شد. متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را ملاحظه نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود براساس مبلغ کارشناسی 2 دستگاه خودرو 1-یکدستگاه پراید به مبلغ 280.000.000 ریال و 2-یکدستگاه پژو 206 به مبلغ 400.000.000 ریال (( جمعا به مبلغ 680.000.000 ریال )) می باشد. برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و 10% بهاء را فی المجلس بعنوان سپرده یا چک تضمین شده بانک ملی به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت 30 روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید. درصورت عدم پرداخت مابقی مبلغ، سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. ضمنا ثبت نام در سامانه ثنا و بهمراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی بهمراه تصاویر آن الزامی می باشد.

مورد مزایده: 2 دستگاه خودرو: 1-   یکدستگاه خودرو سواری پراید تیپ 131 رنگ نوک مدادی متالیک مدل 1390 شماره موتور 3987953 شماره شاسی 865823 با شماره پلاک انتظامی 932 و 21 ایران 63 که خودرو در زمان ارزیابی بدلیل عدم وجود سوییچ اتوموبیل خاموش بود. وضعیت ظاهری خودرو نشان از رنگ فابریک کارخانه و بدنه سالم است، شیشه ها، آیینه ها سالم است، لاستیک ها دارای عاج نسبی است، داخل اطاق فاقد عیب و سالم است، باطری فاقد کارایی و موتور خاموش است، بیمه سالانه شخص ارائه نشد، بدنه خوردگی و رنگ شدگی ندارد، میزان کیلومتر کارکرد نامشخص است. خودرو واقع در پارکینگ آزادگان می باشد.2-   یکدستگاه خودرو سواری پژو تیپ آریان (صندوق دار) رنگ خاکستری متالیک مدل 1386 شماره موتور 14186005140 شماره شاسی 22500635 با شماره پلاک انتظامی 455 ص 72 ایران 63 که خودرو در زمان ارزیابی سوییچ اتوموبیل برای بررسی فنی محفظه موتور در اختیار نبود. از نظر ظاهر بدنه سالم است، شیشه ها سالم است، رنگ فابریک کارخانه است، آیینه ها سالم است، بیمه سالیانه شخص ثالث دارد، لاستیک ها دارای عاج نسبی است، داخل اطاق سالم بنظر می رسد، موتور خاموش و میزان کارکرد نامشخص است، رنگ درب صندوق عقب آفتاب سوختگی دارد، روی گلگیر جلوی چپ و گلگیر عقب راست فرورفتگی ناچیزی دیده می شود. خودرو واقع در پارکینگ امام رضا پل فسا می باشد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی