مزایده اموال منقول ضایعاتی و کامپیوتری - آگهی 39611

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده شماره 98/3 
اموال منقول ضایعاتی و کامپیوتری  - نوبت اول 
بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان همدان در نظر دارد اموال منقول لوازم کامپیوتری و ملزومات تحت اختیار خود را به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری در ساعات اداری به نشانی همدان - خیابان شریعتی - ساختمان ادارات مرکزی بانک صادرات همدان طبقه اول دایره تدارکات و ساختمان اتاق شماره 115 - 100 مراجعه و اوراق مزایده را دریافت ونسبت به بازدید از اموال مذکور اقدام نمایند 
شرکت کنندگان باید پاکت حاوی پیشنهادات قیمت را به انضمام چک رمزدار یا ضمانت نامه بانکی به میزان 50.000.000 ریال حداکثر تا مدت تعیین شده در برگ شراط مزایده به نشانی فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند. ضمنا هزینه های کارشناسی نشر آگهی جابجایی و انتقال و جداسازی به عهده خریدار می باشد 
شرکت کنندگان تا تاریخ 98.4.12 فرصت  گرفتن اسناد مزایده را دارند و بعد از اتمام مهلت قانونی به هیچ وجه اسناد تحویل شرکت کنندگان نمی شود و حق هیچگونه اعتراضی در این زمینه ندارند ضمنا تا پایان ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 98.4.13 فرصت تحویل اسناد را به بانک دارند 
کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری از طریق تلفن های تماس 32510709 و 32524061 - 081 میسر است

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی