مزایده خودرو وانت پیکان 1600 - آگهی 39600

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره مزایده  1098003426000001
نام دستگاه مزایده گزار : اداره کل دامپزشکی استان اصفهان 
استان اصفهان 
شماره پارتی 1198003426000009
شرح پارتی خودرو وانت پیکان 1600
استان پارتی اصفهان 
گروه کالا : وسایط نقلیه مشمول کمیسیون ماده 2 
مهلت ارسال پیشنهاد 98.4.11 ساعت 14/15
شماره تماس:03137800816

نمابر:03137812382
 سامانه ستاد www.setadiran.ir

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی