مزایده ضایعات لوله فولادی 6 اینچ - آگهی 39535

منقضی شده
شرح آگهی :

فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز ( ضایعات لوله فولادی ٦ اینچ ) سازمان تامین اجتماعی 
اعلام حداکثر قیمت پیشنهادی برای خرید ضایعات فولادی ٦ اینچ
برگ استعلام بهاء فروش لوازم اسقاط ومازاد برنیاز
موضوع :  ضایعات لوله  فولادی 6 اینچ  

ردیف شرح کالا تعداد تقریبی واحد
1 ضایعات لوله فولادی 6 اینچ 3 هزار کیلوگرم

جمع قیمت های پیشنهادی      
٩%مالیات برارزش افزوده      
جمع کل      
- اقلام فوق درمحل  انبار اسکندری سازمان - خیابان آزادی  بین چهار راه غریب و اسکندری جنب بانک پارسیان پلاک ١٣٩مستقر بوده و سازمان درنحوه ،ترتیب تحویل مورد استعلام و  رد یا قبول پیشنهادات مختارمی باشد.
- امضاء این برگ استعلام به منزله رویت مورد استعلام ،وآگاهی وپذیرش کلیه شرایط فروش می باشد.      
- فرم استعلام بهاءمی بایست بدون قلم خوردگی ولاک گرفتگی بوده ودرپاکت دربسته تحویل دبیرخانه اداره کل حراست سازمان تامین اجتماعی ،واقع درخیابان آزادی،جنب وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی،طبقه هفتم ساختمان مرکزی گردیده و خروج اقلام مورد استعلام به صورت  جاروکشی ،یکجا وطبق نظر تحویل دهنده می باشد. 
 هرگونه هزینه مربوط به تحویل، بارگیری، حمل،عوارض ومالیات وکسورات قانونی به عهده خریدار می باشد.
به مبلغ پیشنهادی ٩درصد مالیات برارزش افزوده اضافه می گردد.
-برنده استعلام موظف است به محض اعلام شفاهی استعلام گیرنده ،حداکثر ظرف٢٤ساعت نسبت به خروج مورد استعلام اقدام نماید. 
-خروج اقلام فروخته شده به برنده منوط به واریز مبلغ ،طبق اعلان استعلام گیرنده وپس ازانجام کلیه مراحل قانونی واخذ مجوزات لازم می باشد.  
- مسئولیت هرگونه حادثه وخسارت به کارگران وشخص برنده ،درمحل سازمان وبه اموال وکارکنان سازمان به عهده برنده استعلام می باشد.  
 سایرشرایط: 
حاضرم ملزومات مشروحه را با شرایط ذکرشده در این برگ استعلام وبا قیمتی که در مقابل آن نوشته ام خریداری نمایم. 
 آدرس:     تلفن ثابت: ٦٤٥٠٣٤٥٧-٦٤٥٠٣٤٦٨        

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی