مزایده آهن آلات ، کابل و ضایعات مس و براده برنج و... - آگهی 39532

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده 
سال 98/1
فرماندهی ناوگان شمال و منطقه چهارم نداجا مستقر در انزلی در نظر دارد تعداد 1837 قلم اقلام اسقاط و خارج از رده آمادی ، تاسیساتی ، فنی ، فاوایی ، ترابری و همچنین 111 قلم از اقلام مازاد نو و مستعمل فنی و فاوایی ( صافات ) همچنین ضایعات فلزی شامل آهن آلات ، کابل و ضایعات مس و براده برنج خود را از طریق مزایده به فروش برساند 
متقاضیان می توانند از ساعت 9 الی 13 مورخ 98.4.16  به استثنا روزهای تعطل جهت متقاضیان می توانند از ساعت 9 الی 13مورخه 98.4.6 الی 98.4.16 به استثنا روزهای تعطیل جهت بازدید و دریافت فرمهای مربوطه بنشانی زیر مراجعه نمایند 
بندر انزلی خیابان تکاوران روبروی ستاد نماز جمعه فرماندهی پشتیبانی منطقه چهارم نداجا 
شرایط شرکت در مزایده 
مزایده در تاریخ 98.4.17 ساعت 9 صبح در دفتر فرماندهی پشتیبانی به ادرس بالا برگزار میگردد و حضور شرکت کنندگان الزامیست 
بهای پیشنهادی باید ا ز حیث مبلغ مشخص و به تفکیک قیمت اقلام اسقاط و مازاد نو به صورت جدا از هم در فرم مربوطه بدون ابهام بوده و در پاکت سربسته تحویل گردد 
مبلغ سپرده شرکت در مزایده برای هر یک از متقاضیان معادل 10% قیمت پیشنهادی انان بوده و بایستی به شماره حساب 140510440510060001 بانک حکمت ایرانیان جهت هزینه تشریفات و ارایه فیش واریزی 
شرکت در مزایده ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف تعیین شده از سوی نداجا میباشد 
تمام اوراق و اسناد شرکت در مزایده باید از سوی متقاضیان باید قید جمله قرائت شده شرایط مورد تایید است 
امضا گردد 
هزینه های مربوط به انتشار اگهی و برگزاری مزایده به عهده برنده یا برندگان می باشد 
واریز مالیات بر ارزش افزوده به میزان 9% مبلغ کل فروش به عهده برنده مزایده میباشد 
نداجا در رد یا قبو ل هر یک از پیشنهادها به عنوان که صلاح بدانه مختار است 
تلفن تماس 013-44510025

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی