مزایده قطعات فلزی و براده فلزی - آگهی 39529

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468611300035
تاریخ صدور:1398/04/02
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان اراک
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

((آگهی مزایده  نوبت اوال اموال ضایعاتی شرکت هپکو  ))

به اطلاع عموم میرساند در رابطه با بدهی شرکت هپکو اراک در حق  مسعود اقازیارتی فرزند محسن اموال موجود در پرونده کلاسه980746ج1 در روزیکشنبه مورخ1398/04/16ساعت 10صبح در مکان اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی اراک واقع د ر اراک - کمربندی شمالی - نرسیده به میدان امام حسین - شهرک شکوفه  ازطریق مزایده و به سبک چوب زنی به فروش می رسد. متقاضیان خرید می توانند در وقت مقرر و در مکان فوق حاضر و در مزایده شرکت نمایند. برنده مزایده کسی خواهد بود که بالا ترین مبلغ را پیشنهاد نماید. افرادی که قصد شرکت در مزایده رادارند می بایست قبل از برگزاری مزایده ده درصد مبلغ پایه کارشناسی را به حساب سپرده موقت دادگستری به شماره 2171295310006نزد بانک ملی ایران شعبه خ هپکو واریز و فیش آن را در روز مزایده به همرا ه داشته باشند.ضمناً متذکر می گردد برنده مزایده می بایست مابه التفاوت مبلغ پیشنهادی را حداکثر طی یک هفته از روز مزایده به حساب دادگستری واریز نماید در غیر این صورت مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد .

مشخصات اموال: 1- ابزار کمکی تولید    --  حدود 85 تن قطعات فلزی بنابر اظهار برگه توقیف اموال که وزن کشی دقیق نشده است قطعات شامل فیکسچر ها و ابزار مخصوص تولید تعدادی از محصولات شرکت هپکو که در محوطه روباز بیرون سوله دپو شده  مقدار 85/000کیوگرم قیمت هر کیلو 24/000ریال قیمت کل 2/040/000/000ریال می باشد و

2- ضایعات  ----      شامل 10 تن براده فلزی بنابر اظهار برگه توقیف اموال که با بررسی صورت گرفته مشخص گردید براده نبوده و شامل ضایعات زیر ذوب هوابرش و پلاسمای ورقهای فولادیسیت که با خاک و نخاله امیخته بوده و وزن خالص ان حدود 2 تن برآورد می گردد مقدار 2/000کیلوگرم  قیمت هر کیلو 12/000 ریال و قیمت کل 24/000/000ریال

لذا به شرح اموال فوق مزایده از قیمت پایه کارشناسی اغاز می گردد و اموال برای کسی خواهد بود که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد و تحویل اموال پس از تایید صحت جریان مزایده و عدم اعتراض یا مضی اعتراض پس از مهلت قانونی خواهد بود همچنین چنانچه اعتراضی واصل شود تا نتیجه نهایی اعتراض اموال تحویل داده نخواهد شد

مدیر اجرای احکام شعبه اول حقوقی متمرکز دادگستری اراک - امرالهی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی