مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو - آگهی 39522

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی چهار دستگاه خودرو 
اداره کل امور عشایر خراسان شمالی در نظر دارد تعداد 4 دستگاه خودرو با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR به صورت الکترونیکی به فروش برساند 
شماره مزایده 1098003830000004 
- زمان انتشار اسناد در سایت ساعت 00:01 دوشنبه 98.4.3 
- مهلت دریافت اسناد مزایده ساعت 13 چهارشنبه 98.4.19 
- تاریخ بازدید از 98.4.3 لغایت 98.4.19 
- آخرین مهلت ارسال پیشنهادات ساعت 14 روز چهارشنبه98.4.19 
- تاریخ بازگشایی ساعت 10 پنجشنبه 98.4.20 
- زمان اعلام به برنده ساعت 13 روز پنجشنبه 98.4.20 
- ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد 
برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده و کلیه مراحل مزایده در بستر این سامانه صورت می پذیرد 
- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالاهای موضوع مزایده قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید 
- علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و نیز ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی با شماره های ذیل تماس فرمایند: 
- مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934 - 021 
اداره کل امور عشایر خراسان شمالی 32424781 - 058 داخلی 222 و 104 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی