مزایده دو اصله درختان نارون و تعدادی اصله درخت با قطرهای متفاوت - آگهی 39517

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان صومعه سرا بنا به درخواست هیات امنا محترم مسجد پیر اشرف لادمخ در نظر دارد تعدادی از اشجار درختان محوطه مسجد و بقعه مذکور به آدرس شهرستان صومعه سرا روستای لادمخ را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند
مشخصات مزایده:
دو اصله درختان نارون با قطر متوسط 20 سانتی متر
97 اصله درخت با قطر متوسط 20 سانتی متر
چهار اصله درخت با قطر متوسط 40 سانتی متر
10 اصله درخت به قطر متوسط 10 سانتی متر
شرایط شرکت در مزایده : 
قیمت پایه کل درختان برابر 163.000.000 ریال براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد
۲-واریز سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 16.300.000  ریال با مراجعه به واحد امور مالی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان صومعه سرا فیش مربوطه دريافت و واریز گردد. 
مبلغ سپرده در صورت برنده شدن به شرکت کنندگان مزایده عودت می گردد.
٣-مبلغ هزینه کارشناسی درختان ، توسط کارشناس رسمی دادگستری بعهده برنده مزایده می باشد.
۴- کلیه هزینه های کارشناسی ، هزینه درج و انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی ، هرینه حمل و نقل ، هزینه برش درختان و هزینه جرثقیل بعهده برنده مزایده میباشد.
۵-كل مبلغ فروش اشجار بصورت یک جا از برنده مزایده دریافت که میبایست به حساب بقعه نزد سامانه جامع اداره اوقاف شهرستان صومعه سرا واریز گردد
6- برنده مزایده ، شخصی از متقاضیان خواهد بود که بالاترین قیمت را از قیمت پایه پیشنهادی اعلام و پس از ابلاغ کتبی حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به حضور در اداره و واریز مبلغ پیشنهادی و هزینه کارشناسی اقدام نماید.
۷- عملیات اجرای قطع اشجار باید به نحوی صورت پذیرد تا هیچگونه آسیبی به اعیانات مجاورین و قبرستانی و محوطه مسجد وارد نشود که در صورت بروز هر گونه حادثه به عهده برنده مزایده می باشد 
۸-در صورت انصراف برنده سرایده، سپرده وی به نفع بقعه صبط خواهد شد و با نفرات بعد به ترتیب برابر قوانین و مقررات نسبت به فروش اشجار اقدام خواهد گردید.
9- مزایده بصورت کسی بوده و مزایده حضوری بعمل خواهد آمد
۱۰اداره اوقاف و امور خیریه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات برابر مقررات محتار بوده و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح به عهده برنده مزایده می باشند 
۱۱به پیشنهادات مهم ، محدوش، مشروطه و بدون واریز وجه سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد
۱۲-کمیسیون مزایده مرکب از نمایندگان ادارات : اوقاف، امور مالیاتی و نماینده دادستان در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان صومعه سرا تشکیل و پس از بازگشایی و قرائت پیشنهادات و اصله نسبت به صلاحیت برنده مزایده رسیدگی و در صورت تایید صلاحیت اقدام خواهد شد.
۱۳-مقاصی می بایست اسناد شرکت در مزایده که شامل : قیمت پیشنهادی با ذکر شماره تماس ، فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده ،تصویر کارت ملی را تکمیل و در پاکتی در بسته از روز یکشنبه مورخه98.4.2 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 98.4.5 به اداره  اوقاف و امور خیریه شهرستان صومعه سرا تحویل نمایید
۱۴-بازگشایی بانکها در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخه 98.4.18 در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان صومعه سرا صورت خواهد پذیرفت.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با هیات امنا محترم مسجد آقای عشقی به شماره 09386639724 و یا شماره۳۰۳۳-۴۴۳۲ 13. اداره اوقاف شهرستان صومعه سرا تماس حاصل و یا به صورت حضوری مراجعه نمایند 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان صومعه سرا

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی