مزایده 3عدد مانیتور 19 اینچ،کامپیوتر P5 باموس و کیبرد،یک عدد چاپگر اچ پی و.... - آگهی 39497

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462407100065
تاریخ صدور:1398/04/23
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زنجان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال  منقول«  نوبت دوم »

درپرونده کلاسه -971373- 970093اجرائی به محکومیت شرکت تعاونی کارگران فصلی به مبلغ 90/000/000 ریال درحق مسعود بهمنی ومبلغ 90/000/000 ریال درحق خانم پریسا قربانلو  صادر گردیده است. فلذا با درخواست خواهانها و عدم پرداخت مبلغ محکوم به توسط محوم علیه  اموال ذیل  توقیف وتوسط کارشناس  رسمی دادگستری ارزیابی گردیده و قرار است  از طریق مزایده حضوری در تاریخ    98/5/14روز دوشبه  در شعبه ویزه آداره کار اجرای احکام مدنی بفروش رسد مزایده از ساعت 11/00شروع  می یابد.  مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی  فروخته خواهد شد و 10درصد ثمن معامله نقدا از برنده مزایده اخذ و مابقی باید ظرف مدت یک ماه وصول گردد در غیر اینصورت 10درصد ماخوذه به نفع دولت ضبط خواهدشد. طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته ازتاریخ مزایده نسبت به نحوه برگزاری مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت تارسیدگی به اعتراض ازسوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز قبل ازتاریخ برگزاری مزایده از اموال مورد مزایده بازدید نمایند. چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد مزایده در همان زمان ومکان برگزار خواهدشد.

مشخصات اموال مورد مزایده وارزش کارشناسی :1-تعداد3عدد مانیتور 19 اینچ مدل DELL به ارزش هرکدام11/000/000 ریال جمعا 33/000/000 ریال2-تعداد3 عدد کامپیوتر P5 باموس و کیبرد به ارزش هرکدام 15/000/000 ریال که جمعا 45/000/000 ریال 3-تعدادیک عدد چاپگر اچ پی مدل 2035 به ارزش 22/000/000 ریال 4-تعدادیکعدد اسکنر سامسونگ مدل 2400 به ازش 19/000/000 ریال5-تعداد2 عددمیز جلسه و 12عدد صندلی اداری راحتی چرمی که کلا 36/400/000 ریال6-تعدتد 4 عدد کمد بایگانی به ارزش هر کمد 2/100/000 ریال که جمعا 8/400/000 ریال 7- تعداد 1عددتابلو روان با تجهیزات 40*140 سانتی به ارزش8/5000/000 ریال8-تعدتد یک عدد دوربین مداربسته با تجهیزات به ارزش 95/000/000 ریال

ارزش کل اموال توسط کارشناسان رسمس دادگستری 267/300/000 ریال ارزیابی گردیده است.

معصومی-شعبه ویزه اراء اداره کار دادگستری زنجان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی