مزایده لنت جلو لیفان - آگهی 39496

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462420800025
تاریخ صدور:1398/04/02
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان خرمدره
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده ی اموال منقول (نوبت دوم)

به موجب پرونده ی اجرائی 970236 - اجرا جهت پرداخت طلب آقای غلامرضا کدخدائی  از اموال محکوم علیه شرکت پیشرو لنت  اموال  توقیف گردیده  که  از طریق مزایده به فروش می رسد. بر اساس نظر کارشناس رسمی شامل:

1-رزین های ساخت شرکت رزیتان بوده  و از رزین های فنولی که بر پایه کاتالزور اسیدی هستند  و اصطلاحا" نولاک نامیده می شود که در تولید مواد مقاوم در برابر سایش لنت ترمز استفاده می شود که به حالت پودری می باشد  و دارای برچسب تاریخ  تولید 25/04/1397 بوده  و با توجه به اینکه رزینها با گذشت زمان خاصیت خود را از دست میدهند  و تغییر رنگ پیدا میکنند  و همچنین می بایست در شرایط محیطی و دمایی مناسب نگهداری شوند لذا با توجه به همه جوانب قیمت هر کیلو رزین 120/000 ریال و در مجموع ارزش 300 کیلو گرم رزین به قیمت 36/000/000 ریال  ارزیابی گردیده است

2- تعداد 47 بسته لنت جلو لیفان 820کلاس d  با نام تجاری یاسنا لنت با دارای علامت  و پروانه استاندارد هر بسته 1/200/000 ریال معادل (یکصدو بیست هزار تومان)  ارزیابی گردیده است .

لذا بدین وسیله از کلیه ی خریداران دعوت می شود جهت شرکت در جلسه ی مزایده ی روز  شنبه  مورخه 1398/04/29  ساعت 11 الی 12 در محل دفتر اجرای احکام شعبه ی اول حقوقی دادگستری خرمدره حاضر شوند. فروش اموال از مبلغ پایه ی ارزیابی شده ی کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی از طرف خریداران فروخته خواهد شد. برنده ی مزایده حداقل ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس پرداخت نماید.

  مدیر دفتر اجرای احکام شعبه ی اول حقوقی دادگستری شهرستان خرم دره-امیرخانی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی