مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 81 - آگهی 39417

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464581200029
تاریخ صدور:1398/04/01
شعبه صادر کننده:شعبه پنجم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی 

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

با سلام

در خصوص پرونده اجرائی کلاسه 980206 بر له آقا / خانم بهمن لطفی مشکنبر و بر علیه آقای / خانم صمد سبزبهار و محمد بهزاد به خواسته مطالبه مبلغ 55.000.000 ریال از بابت خواسته و با عنایت به عدم پرداخت دین، اموال محکوم علیه توقیف دین از ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ 98/4/19  روز چهار شنبه از ساعت 12 الی13ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز واقع در تبریز اول ولیعصر ساختمان شماره 2 دادگستری بفروش خواهد رسید مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و به مابقی یک ماه فرصت داده می شود برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال بشرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند .

یک دستگاه وانت نیسان مدل 81 به رنگ آبی قیمت پایه 240.000.000 ریال
دادورز شعبه پنجم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز - محمد ایمانی گلوجه

استان آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز- چهارراه لاله- اول خیابان شهید زبردست- مجتمع شورای حل اختلاف شهید قدوسی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی