مزایده یک دستگاه سواری ام.وی.ام مدل 1397 - آگهی 39409

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467330600035
تاریخ صدور:1398/04/01
شعبه صادر کننده:شعبه 6 اجرای احکام (ویژه نیابت حقوقی و خانواده) شیراز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده : (نوبت اول)

نظر به اینکه در پرونده اجرائی به کلاسه 971070 شعبه ششم اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز، محکوم لها فریبا فرجی تقاضای فروش اموال توقیفی غیرقابل افراز محکوم علیه سعید نریمانی فرزند عبدالکریم که نوع و مشخصات آن بشرح ذیل می باشد معادل تعداد 500 عدد سکه تمام بهار آزادی بابت محکوم به از طریق مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار محلی استان فارس را نموده است به همین سبب در روز پنج شنبه مورخ 1398/04/13 از ساعت 8 الی 8:30 در محل شعبه مذکور مزایده برگزار خواهد شد. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود براساس نظریه مورخ 1397/12/05 کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 680/000/000ریال بوده و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بها را فی المجلس بعنوان سپرده به شعبه اجرای مربوطه تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت 30 روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت مابقی، وجه سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده، به نفع دولت ضبط خواهد شد. متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را ملاحظه نمایند. شرکت کنندگان باید ده درصد مبلغ ذکر شده را بصورت چک تضمینی در وجه خودشان یا واریز به حساب سپرده دادگستری شیراز همراه داشته  باشند. همراه داشتن کارت ملی و ثبت نام ثنا جهت شرکت کنندگان در مزایده الزامی است.

مورد مزایده: یک دستگاه سواری هاچ بک، سیستم ام.وی.ام تیپ h315، رنگ سفید روغنی، مدل 1397، شماره موتور 068716، شماره شاسی 1057936 و شماره انتظامی 13م229ایران93 . بدنه سالم، رنگ فابریک کارخانه، آئینه ها و شیشه ها سالم، لاستیکها دارای عاج نسبی، داخل اتاق سالم و حسب اظهار محکوم لها تا اسفند ماه 97 دارای بیمه شخص ثالث بوده است.

دادورز اجرای احکام شعبه 6 اجرای احکام (ویژه نیابت حقوقی و خانواده) شیراز - نصیر نوروزی-شیراز-خیابان ملاصدرا-انتهای خیابان شهید جمالی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی