مزایده هن آلات دسته دوم ، میز ، نیمکت ، صندلی و لوازم اداری - آگهی 39405

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی شرکت در مزایده 
نوبت اول 
موضوع مزایده به اطلاع عموم می رساند مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بروجن درنظردارد اموال اسقاطی اعم از آهن آلات دسته دوم ، میز ، نیمکت ، صندلی و لوازم اداری بدو برچسب خود را از طریق مزایده به صورت یک جا و با پیشنهاد قیمت به صورت کیلویی به فروش برساند 
تمامی مراحل مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد انجام خواهد شد و الزامی است مزایده گران د رصورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند ادرس سامانه  www.setadiran.ir 
 مهلت ارائه پیشنهاد در سایت ده روز پس از انتشار اگهی نوبت دوم به شرح مندرج در سایت فوق می باشند زمان بازگشایی پاکتها به شرح مندرج در سایت 
اطلاع تماس دستگها مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری - شهرستان بروجن اداره اموزش و پرورش واحد خدمات 34228375-038
 سید جلیل حسینی 
مدیر اموزش و پرورش شهرستان بروجن 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی