مزایده انواع اثاثیه اداری مستعمل، ضایعات آهن، چدن - آگهی 39396

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره مزایده: 1098004040000002
نام دستگاه مزایده گزار: بانک ملی استان یزد 
استان: یزد 
شماره پارتی: 1198004040000002
شرح پارتی: انواع اثاثیه اداری مستعمل، ضایعات آهن، چدن
استان پارتی: یزد 
گروه کالا: لوازم اداری و تحریر
قیمت پایه (ارزش ریالی): 996.120.000
مهلت ارسال پیشنهاد: تا 13 مورخ 1398.04.10
شماره تماس:03535221658

نمابر:03535233530
سامانه ستاد www.setadiran.ir

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی