مزایده یکدستگاه آب سرد کن،پالت پلاستیکی،یک عدد دستگاه جوشکاری،کابل برق و .... - آگهی 39365

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462626600073
تاریخ صدور:1398/04/01
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان اشتهارد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی  نوبت اول مزایده اموال منقول

به موجب پرونده کلاسه فوق اجراییه صادره از این دادگاه محکوم له حمید تروهید علیه شرکت فراتاپ محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 95/632/000 ریال  بابت محکوم به  درحق محکوم له و پرداخت مبلغ 1/500/000ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموال منقول محکوم علیه بشرح ذیل به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 1398/4/29 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگاه اشتهارد بفروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید 10% از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی ( تضمین شده ) فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی مدیر اجرا تعیین می گردد وحداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد. در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ( در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. ضمناً طالبین می توانند ظرف 5روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند./اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

1- یک دستگاه آب سرد کن 3 شیر مستعمل به ارزش 7/500/000 ریال

2- یک دستگاه جارو برقی صنعتی 2400 وات NiLFisk ALTO   به ارزش 8/000/000 ریال

3- 50 عددد پالت پلاستیکی به ابعاد 1/2 × 0/8 متر  هر عدد 1/000/000 ریال جمعاً به ارزش 50/000/000 ریال

4- یک عدد دستگاه جوشکاری مستعمل 300 آمپر تمام مس ساخت الکترونیک به ارزش 7/000/000 ریال

5- یک عدد دستگاه جوشکاری مستعمل 160 آمپر اینهل ساخت ایران به ارزش 3/000/000 ریال

6-  حدود 100 کیلوگرم کابل برق مستعمل در متراژ و سایزهای مختلف هر کیلوگرم 200/000 ریال مجموعاً به ارزش 20/000/000 ریال

7- یک دستگاه سنگ برقی رومیزی محک به ارزش  3/000/000 ریال

جمعاً اموال توقفی جمعاً به ارزش 98/500/000 ریال برآورد گردیده شده است

  متصدی امور دفتری دادگاه شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان اشتهارد - منا دهقانی

استان البرز - شهرستان اشتهارد - بلوار آیت اله خامنه ای - نرسیده به میدان بسیج - روبروی بانک ملت - طبقه فوقانی دارائی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی