مزایده کابلهای کنترلی وسبک فشار ضعیف مسی،کابل قدرت 20ka آلومینوم و.... - آگهی 39362

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
شماره 10888/ب/ص 
شرکت صنعت یاران نیروگاهی ایرانیان در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات سیم و کابل بشرح زیر را از طریق مزایده عمومی اقدام نماید کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ نشر اگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98.4.3 جهت دریافت اسناد مزایده و اطلاع از شرایط آن با شماره های 02188938919 داخلی بازرگانی 09024358952 تماس حاصل نمایند
ضایعات سیم و کابل شامل:
الف: کابلهای کنترلی و سبک فشار ضعیف مسی حدود 600 کیلوگرم
ب: کابل های انتقال قدرت فشار ضعیف مسی حدود 3300 کلیوگرم
ج: کابل قدرت 20ka آلومینوم حدود 400 کیلوگرم
شرایط شرکت در مزایده:
آخرین مهلت ارسال پاکات: روز سه شنبه ساعت 17 مورخ 98.4.4 در محل دفتر مرکزی امور بازرگانی
تشکیل کمیسیون مزایده جهت تعیین برنده روز جهارشنبه مورخ 98.4.5 خواهد بود 
سپرده رکت در مزایده: 200.000.000 ریال به صورت واریز نقد یا چک تضمین شده بانکی شرکت صنعت یاران نیروگاهی ایرانیان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است
هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی