مزایده لانس سوخت ازت ضایعاتی واقلام انبارهای اسقاط و مستعمل  - آگهی 39360

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده نوبت اول 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

نوع فراخوان  شماره موضوع  مهلت دریافت اسناد مهلت بازدید  مهلت ارایه پیشنهاد
 مزایده  K9802  فروش900 عدد لانس سوخت ازت ضایعاتی  98.4.1 لغایت 98.04.19  98.04.15 لغایت 98.04.19  ساعت 15 مورخ 98.04.19
 K9803 فروش اقلام انبارهای اسقاط و مستعمل   

سایر موارد: 
1. میزان تضمین شرکت در مزایده: پنج درصد مبلغ قیمت پیشنهادی
2. نوع تضمین شرکت در مزایده: ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز وجه به شماره حساب سیبا 109700970008 بانک ملی شعبه ذوب آهن اصفهان و یا به شماره حساب 102263027003 سپهر بانک صادرات شعبه ذوب آهن و ارایه رسید آن، اوراق مشارکت بی نام و یا مطالبات تایید شده مزایده گران 
3. تاریخ بازگشایی پاکت های مزایده: یکشنبه 98.04.23 ساعت 9 صبح 
4. مدیریت برگزار کننده مزایده: مدیریت اموال، انبار و املاک 
تلفن تماس: 03152574318-03152572392 آقای عبداللهی
5. محل تحویل پاکت ها: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان دبیرخانه محرمانه مدیریت حراست واقع در درب اصلی جنب بانک ملی 
6. نحوه دریافت اسناد: از طریق سایت اینترنتی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به نشانی www.esfahansteel.ir اسناد به صورت فایل pdf می باشد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی