مزایده پژو پارس دوگانه سوز - آگهی 39331

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم 
شهرداری جعفرآباد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 45 مورخه 98.02.187 شورای اسلامی شهر در نظر دارد یکدستگاه خودروی پژو پارس با مشخصات زیر را از طریق مزایده کتبی به صورت نقدی به فروش برساند. 

ردیف  نوع ماشین آلات مدل مبلغ پایه به ریال سپرده شرکت در مزایده (ریال)
1 پژو پارس دوگانه سوز کارخانه  1391 575.000.000  57.500.000

شرایط  شرکت در مزایده : 
1. متقاضیان می توانند جهت بازدید از خودروی فوق به پارک موتوری شهرداری واقع در خیابان پست مراجعه نمایند 
2. متقباضیان می بایست حداقل 10% قیمت پایه را بعنوان سپرده به حساب شماره 3100001052001 بنام شهرداری جعفراباد نزد بانک ملی واریز و پیشنهاد خود را به انضمام فیش بانکی در پاکت لاک و مهر شده به شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند 
3- مهلت تحویل پیشنهادات از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز خواهد بود
4- به پیشنهادات مبهم، مخدوش و مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد 
5- شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است
6. کلیه هزینه های نقل و انتقال سند مورد مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود 
7- به استناد ماده 8 آئین نامه شهرداری ها از تاریخ قرائت پیشنهادات برنده مزایده حداکثر یک هفته مهلت دارد نسبت به پرداخت بهاء معامله اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفرات بعدی معامله خواهد شد 
8- رعایت قانون منع مداخله کارکنان الزام است (شرکت کنندگان نبایستی از کارکنان دولت باشند) 
9. هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود 
8- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 04532882523 و 04532884423 واحد امور مالی شهرداری جعفرآباد تماس حاصل نمایند.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی