مزایده 20 دستگاه خودرو سواری - آگهی 39325

منقضی شده
شرح آگهی :

مزایده حضوری فروش خودرو نوبت دوم 
شهرداری بروجرد در نظر دارد نسبت به فروش 20 دستگاه خودرو سواری از طریق مزایده حضوری اقدام نمایند 
شرایط مزایده 
اهلیت قانونی خریدار همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه الزامی است 
خریدار موظف است قبل از روز برگزاری مزایده ده درصد قیمت خودروی مورد نظر خود را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب 731866416161616161 بانک مهر اقتصاد به نام شهرداری بروجرد واریز نمایند بدیهی است همراه داشتن فیش واریزی مجوز حضور ورود به محل برگزاری مزایده می باشد 
در صورت انصراف خریدار سپرده شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط و وصول خواهد شد 
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 
هزینه درج اگهی و کلیه هزینه های پس از فروش به جز عوارض سالیانه خودرو و جرائم راهنمایی و رانندگی به عهده خریدار است 
زمان برگزاری مزایده روز سه شنبه 98.4.25 ساعت 10 صبح در محل سالن اجتماعات شهرداری بروجرد واقع در میدان شهدا 
رحیم جافری - شهرداری بروجرد 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی