مزایده لوازم و وسایل برقی، رایانه ای، اداری، صوتی و تصویری و... - آگهی 39213

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره مزایده : 1098004717000002
نام دستگاه مزایده گزار: مدیریت آموش و پرورش ناحیه 2 سنندج
استان: کردستان
شماره پارتی: 1198004717000004
شرح پارتی: انواع لوازم و وسایل برقی، رایانه ای، اداری، صوتی و تصویری، فرش و موکت، تشک و پشتی اسقاطی
استان پارتی: کردستان
مهلت ارسال پیشنهاد: 98.3.28 ساعت 8 تا 98.49 ساعت 18
شماره تماس:08733162829
نمابر:08733155201
سایت ستاد: www.setadiran.ir

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی