مزایده کامیونت کمپرسی نیسان زامیاد 2400 مدل 1388 - آگهی 39212

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده 
به اطلاع عمومی می رساند دهیاری ایوریق در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه از ماشین آلات خود به شرح ذیل براساس قیمت پایه کارشناسی و طبق مجوز شماره 115 / ش / الف مورخ 97.9.4 شورای اسلامی این روستا اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجدشرایط دعوت می شود ضمن بازدید و رعایت قدیق شرایط ذیل پیشنهادات خود را از مورخ 98.3.25 لغایت 98.4.5 به مدت ده روز کاری به امور مالی دهیاری واقع در بخشداری هیر مراجعه نمایند. 

ردیف نام خودرو نوع مدل پلاک قیمت پایه کارشناسی
1 کامیونت کمپرسی نیسان زامیاد 2400  1388  ایران 91 - 257 ج 85  450.000.000 ریال

1- به مبالغ کمتر از قیمت پایه کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد
2- بازگشایی پاکتهای پیشنهادی مزایده 98.4.15 می باشد و پس از بازگشایی پاکتها بالاترین نرخ پیشنهادی به عنوان مزایده تعیین می شود 
3- شرکت کنندگان جهت بازدید ماشین آلات همه روزه به جز ایام تعطیل به محل پارکینگ بخشداری هیر مراجعه نمایند 
4- پیشنهاد دهندگان باید 5% قیمت کارشناسی را به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقدی طی فیش واریز به شماره حساب 0105249525007  در وجه دهیاری ایوریق نزد بانک ملی شعبه بعثت اقدام و اصل فیش را به همراه قیمت پیشنهادی خود در پاکت لاک و مهر شده به امور مالی دهیاری واقع در بخشداری هیر تحویل و رسید دریافت نمایند 
5- هزینه آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود 
6- دهیاری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است 
7- برندگان بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام نتیجه مزایده اقدام به پرداخت بهای پیشنهادی خود نماید و در صورت عدم مراجعه در وقت مقرر، دهیاری حق دارد ضمن ضبط شرکت در مزایده از برندگان بعدی به عمل آورد 
8- به پیشنهادات مبهم یا خدشه دار، قلم خورده و عدم سپرده کافی ترتیب اثر داده نخواهد شد 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی