مزایده لوله 12 اینچ جدار چاه  - آگهی 39208

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره مزایده: 1098001358000007 
نام دستگاه مزایده گزار: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام 
استان: ایلام 
شماره پارتی: 1198001358000035
شرح پارتی: فرم شماره 3 - 4 : لوله 12 اینچ جدار چاه 
استان پارتی : ایلام 
مهلت ارسال پیشنهاد از ساعت 8 تاریخ 98.4.1 تا ساعت 15.30 تاریخ 98.4.9 
شماره تماس:08432229001
نمابر:08432229007
سامانه ستاد www.setadiran.ir 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی