مزایده انواع میز، نیمکت، صندلی، کمد، فایل، بشکه، رادیات، تخته، وایت برد و... - آگهی 39205

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره مزایده : 1098004717000002
نام دستگاه مزایده گزار: مدیریت آموش و پرورش ناحیه 2 سنندج
استان: کردستان
شماره پارتی: 1198004717000005
شرح پارتی: انواع میز، نیمکت، صندلی، کمد، فایل، بشکه، رادیات، تخته، وایت برد، آبگرمکن ایستاده و بخاری نفتی
استان پارتی: کردستان
مهلت ارسال پیشنهاد: 98.3.28 ساعت 8 تا 98.4.9 ساعت 18
شماره تماس:08733162829

نمابر:08733155201
سایت ستاد: www.setadiran.ir

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی