مزایده تانکر سوخت و آب - آگهی 39200

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره مزایده : 1098004717000002
نام دستگاه مزایده گزار: مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 سنندج
استان: کردستان
شماره پارتی: 1198004717000006
شرح پارتی: تانکر سوخت و آب
استان پارتی: کردستان
قیمت پایه  ارزش ریالی: 1
مهلت ارسال پیشنهاد: 98.3.28 ساعت 8.01 تا 98.4.9 ساعت 18 
شماره تماس:08733162829
نمابر:08733155201
سایت ستاد: www.setadiran.ir

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی