مزایده کامیون ده چرخ جرثقیل مدل 1376 - آگهی 39196

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463765000008
تاریخ صدور:1398/03/30
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری بخش جلگه استان اصفهان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول- مرحله اول

در پرونده کلاسه ی 980038 ح  و در راستای وصول محکوم به و هزینه ای اجرائی ، این اجراء قصد فروش یکدستگاه کامیون ده چرخ جرثقیل را از طریق مزایده را دارد. خودروی مزبور توسط خبره بشرح ذیل ارزیابی گریده است.

1-مشخصات خودرو :

کامیون ده چرخ جرثقیل به شماره پلاک ایران 44 - 852 ع 68 به رنگ نارنجی مدل 1376 به شماره شاسی 582036-16-374352 به شماره اتاق 118740 به وزن 26/000 کیلو گرم - جرثقیل اطلس سه کشاب.

2-نظریه ی خبره :

از وسیله در پارکینگ شهید بهشتی (ره) هرند بازدید بعمل آید. برابر سوابق در پارکینگ شهید بهشتی (ره) هرند توقیف بوده است .اسناد و مدارک رویت نگردید - موتور و گیربکس خاموش بود - باتری خوابیده بود - بدن اتاق جلو سمت راست رنگ داشت - لاستیک ها فرسوده 20% می باشد و جرثقیل آن مدل اطلس سه کشاب می باشد.

قیمت پایه ی کارشناسی وسیله در بازار روز امروز و نوسانات بازار جهت فروش بصورت مزایده ، با توجه به نوسانات بازار حدوداً مبلغ 6/000/000/000 ریال (شش میلیارد ریال) ارزیابی میگردد.

3-روز ، تاریخ و محل برگزاری مزایده :

با توجه به اینکه نظریه ی خبره به طرفین ابلاغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است ، لذا این اجرا قصد دارد خودروی فوق را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا جلسه مزایده ای برای روز دو شنبه مورخ 1398/04/18 ساعت 11 الی 12 صبح در محل دادگاه عمومی بخش جلگه تعیین می گردد . طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده و با هماهنگی این اجراء ، ازخودروی مذکور بازدید نمایند . مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده فرد یا افرادی هستند که بالاترین قیمت را از قیمت کارشناسی اعلام و ده درصد از مبلغ کارشناسی را نقداً پرداخت نمایند % الف

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی