مزایده  بکهو لودر کشویی tdl86،کمپرسی آمیکو  6 تن و  تراکتور فرگوسن  - آگهی 39194

منقضی شده
شرح آگهی :

اگهی مزایده خودرو نوبت اول 
دهیاری های بخش مرکزی شهرستان سربیشه درنظردارد تعداد 5 دستگها خودرو قابل پلاک را به شرح ذیل بفروش برساند 
از متقاضیان دعوت میشود جهت بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده از تاریخ 98.4.1 تا 98.4.6 به ادرس بخشداری سربیشه تقاطع خیابان مدرس و مصطفی خمینی مراجعه نمایند 

نام خودرو   دهیاری  مدل  قیمت پایه کارشناسی
 بکهو لودر کشویی
tdl86
 دهیاری 
سلم آباد 
1383   900.000.000 ریال 
 بکهو لودر کشویی 
tdl86
 دهیاری 
کنگان 
 1385  1.100.000.000 ریال 
کمپرسی آمیکو 
6 تن 
 دهیاری 
شیرگ آقا
 1386  600.000.000 ریال 
 کمپرسی آمیکو 
6 تن 
 دهیاری 
اسکیونگ
 1386  600.000.000 ریا ل
 تراکتور فرگوسن   دهیاری 
زولسک
 1386  600.000.000 ریال 

مبلغ خودرو از برنده مزایده به صورت نقد دریافت خواهد شد 
پرداخت مالیات و عوارض و هزینه اگهی در روزنامه به عهده خریدار می باشد و شرکت کنندگان در مزاید میب ایست ده درصد از مبلغ کارشناسی را بعنوان وجه الضمان به حساب دهیاری مرتبط واریز نمایند که پس از تعیین برنده مزایده به شرکت کنندگان عودت  داده خواهد شد 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی