مزایده کاغذ باطله - آگهی 39193

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره مزایده: 1098000321000001 
نام دستگاه مزایده گزار: اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 سنندج 
استان: کردستان 
شماره پارتی: 1198000321000001 
شرح پارتی: فروش کاغذ باطله از طریق مزایده عمومی 
استان پارتی: کردستان 
گروه کالا: سایر کالاها 
قیمت پایه (ارزش ریالی): 80.500.000 
مهلت ارسال پیشنهاد ساعت 20.30 تاریخ 98.3.28 تا ساعت 19 تاریخ 98.4.7 
شماره تماس:08733245128

نمابر:08733292147
سامانه ستاد www.setadiran.ir 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی