مزایده 3 دستگاه خودرو اوراقی - آگهی 39192

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره مزایده: 20980053350000002 
نام دستگاه مزایده گزار: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 
استان: خوزستان 
شماره پارتی 1198005335000004
شرح پارتی: فروش خودرو اوراقی 3 دستگاه بر اساس کیلوگرم 
استان پارتی: خوزستان 
گروه کالا :وسایط نقلیه مشمول کمیسیون ماده 2 
مهلت ارسال پیشنهاد  98.4.10 ساعت 15
شماره تماس:06133333094
نمابر:06133360604
سامانه ستاد www.setadiran.ir 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی