مزایده دستگاه پلیسه گیر،دستگاه شیار زن،دستگاه سی ان سی فرز،دستگاه کمپرسور هوا و.... - آگهی 39177

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462214800012
تاریخ صدور:1398/03/29
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش رودهن
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

  به نام خدا

آگهی مزایده اموال منقول

نوبت اول

حسب اجرائیه صادره از از شعبه 102 کیفری دادگاه رودهن و کلاسه اجرایی 970279 علیه اقای مسعود یعقوبی محکوم له اموالی را به عنوان مال در پرونده معرفی نموده که پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح آتی توصیف و ارزیابی ، و از طریق مزایده به فروش خواهند رسید: 1- دستگاه پلیسه گیر. 2-دستگاه شیار زن. 3- دستگاه سی ان سی فرز. 4- دستگاه مرلین کشویی. 5- دستگاهend milling 6- دستگاه جوش دوکله. 7-  دستگاه برش وی. 8- دستگاه برش فریم. 9- میز خم پروفیل. 10- دستگاه گرم کن پروفیل. 11- میز مونتاژ پنوماتیک. 12- دستگاه کنترل کیفیت. 13- دستگاه کمپرسور هوا دو سیلندر بدون موتور. 14- مخزن هوای فشرده. 15- ارابه حمل پنجره. 16- میز کار بزرگ. 17- میز کار کوچک. که با توجه به اینکه دستگاه ها مدت زیادی راکد مانده و اغلب نیاز به تعمیرات اساسی دارد لذا در وضعیت فعلی جمعا به ارزش 000/000/300 ریال معادل سی میلیون تومان برآورد گردیده که قیمت پایه مزایده بوده ، مزایده از این قیمت آغاز و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد . شرکت در مزایده برای عموم آزاد بوده و متقاضیان می توانند برای بازدید مال موضوع مزایده از پنج روز پیش از تاریخ مزایده با هماهنگی واحد اجرای احکام دادگاه رودهن از اموال بازدید نمایند . برنده مزایده می بایست حداقل ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و نقداً و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید در غیر این صورت مبلغ پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شد . در صورت مواجهه روز مزایده با تعطیلی غیر مترقبه جلسه مزایده در اولین روز کاری بعد از آن در همان مکان و زمان برگزار می گردد .

 زمان مزایده : چهارشنبه    02 / 05 / 1398    ساعت 10 صبح

 مکان : دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه رودهن

                                                                                      دادخواه

                                                                    مدیراجرای احکام  مدنی رودهن

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی