مزایده ماشین حلاجی پشم زن - آگهی 39174

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464581300027
تاریخ صدور:1398/03/29
شعبه صادر کننده:شعبه ششم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی 

 آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم

در خصوص پرونده اجرایی فوق  له اسرافیل فعله علیه رسول قربانی به خواسته مطالبه مبلغ 986.780.000 ریال با عنایت به عدم پرداخت دین اموال محکوم علیه توقیف  ارزیابی وطی مراحل قانونی در تاریخ 98/4/12 روزچهارشنبه  ساعت12الی13 از طریق مزایده دراجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریزواقع در اول ولیعصر داخل دادگستری تبریزساختمان شماره4 بفروش خواهد رسید مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناس محترم شروع وبه کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد گردیدوده درصد مبلغ پیشنهادی اخذ وبه ما بقی حداکثریک ماه فرصت داده میشود  برنده مزایده به هر  عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ واریزی بنفع صندوق دولت ضبط  خواهد شد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایدهاز اموال به شرح زیل با هماهنگی این واحد بازدید نماید:     

قیمت ارزیابی کارشناس:335.000.000

ماشین حلاجی پشم زن دو عدد

موتور جوش 200آمپر

موتور جوش 400 آمپر
دادورز شعبه ششم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز - محمدحسن حبشی زاده گی

تبریز - سریالایی ولیعصر - دادگستری کل استان آذربایجان شرقی -ساختمان کلانتری ارجاعات دادگستری استان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی