مزایده یکدستگاه ماشین رول جمع کن - آگهی 39173

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468124000014
تاریخ صدور:1398/03/29
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کبودر آهنگ
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول -نوبت اول  (پرونده اجرایی 980005)

باستناد مواد114-115-119ورعایت ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی اموال منقول بشرح ذیل از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی دادگستری کبودراهنگ بتاریخ 98/04/30راس ساعت13:00ظهر بفروش می رسد.

مشخصات اموال:

1. یک دستگاه ماشین رول جمع کن ساخت داخل مجهز به دو دستگاه الکترو موتور چینی 3 فاز دارای 8 عدد غلطک با عرض مفید 2/20 متر و کوره حرارتی به قیمت کارشناسی 120/000/000 ریال واقع در شهرک صنعتی ویان متعلق به شرکت الوند دنیز پارسیان 

علاقمندان شرکت درمزایده می توانند برابرماده 126قانون مذکور از پنج روزپیش ازموعد انجام مزایده با هماهنگی این مرجع ازاموال مورد نظر بازدید وقیمت پیشنهادی خودرااعلام نمایند.

مدیراجرای احکام مدنی دادگستری کبودراهنگ - شکری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی