مزایده خودرو سواری پژو پارس مدل 1393 - آگهی 39171

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466523200043تبر
تاریخ صدور:1398/03/30
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول ( نوبت اول)

در خصوص پرونده اجرایی به کلاسه 971647 ج م 2 بر له آقای اکبر نیک بخت  با وکالت رحیم عباس زاده  و بر علیه آقای وحید مدرس  به خواسته9/750/000/000 به اضافه هزینه های تاخیر تادیه و دادرسی   ریال از بابت  اصل خواسته و مبلغ پنج در صد ان  از بابت نیم عشر اجرائی در حق صندوق دولت به علت عدم پرداخت دین ، اموال متعلق به محکوم علیه توقیف و ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ98/04/17  روز دوشنبه از ساعت 11 تا 12 ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی تبریز واقع درگلکار کوی بعثت مجتمع شهید بهشتی طبقه سوم اتاق اجرای احکام مدنی شعبه دوم به فروش خواهد رسید % مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین مبلغ را  پیشنهاد  نماید  فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی  فی المجلس اخذ و مابقی حداکثر یک ماه فرصت داده میشود . برنده مزایده به هر عنوان نصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .طالبین می توانند پنج روز قبل مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این واحد بازدید نمایند .مورد مزایده خودرو سواری پژو پارس ایران 225 و 78 ایران 15  به رنگ سفید  مدل 1393 می باشد . که قیمت پایه کارشناشی580/000/000 ریال معادل پنجاه هشت میلیون تومان براورد شده است.خودرو مذکور در پارکینگ الغدیر در میدان راه اهن  می باشد که لاستیک های جلو 40در صد عاج و عقب مستهلک می باشد و اثار تصادف باز سازی روی گلگیر جلو راست وجود دارد. روی موتور خودرو اثار روغن ریزی وجود دارد بیمه نامه شخص ثالث رویت نشد.  در روی سپر عقب اثار رنگ رفتگی مشاهده شد .

دادورزشعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز - ملکی)

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی