مزایده یک دستگاه پژو 207 هاچ بک - آگهی 39133

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462884500029
تاریخ صدور:1398/03/29
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسلامشهر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

  " آگهی مزایده نوبت اول "   

در پرونده نیابتی کلاسه 972421 اجرائی آقای رضا محمدزاده محکوم است به پرداخت مبلغ 434/860/000 ریال  در حق خانم اقدس محمدزاده و پرداخت مبلغ 21/473/000 ریال نیم عشر در حق صندوق دولت؛ حسب تقاضای محکوم له اموال بشرح زیر:

شش دانگ یک دستگاه پژو 207 هاچ بک به شماره انتظامی 188 ق 32 ایران 38 مدل 1396 سفید روغنی به شماره موتور 008229 و شماره شاسی 161265 ؛ اتاق و بدنه کاملاً سالم و بدون تصادف در وضعیت مطلوب می باشد. صندلی ها و تودوزی سالم می باشد. تجهیزات وسیله نقلیه فابریک کارخانه می باشد. سپرهای جلو و عقب سالم می باشد. لاستیک ها سالم و دارای آج 80 درصد و قابل استفاده می باشد. موتور روشن و با آزمایش فنی مطلوب و سالم می باشد. دیفرانسیل و گیربکس با آزمایش مکانیکی و فنی سالم می باشند.

ارزش خودرو به شرح فوق و نوع و مدل 1396 و پیمایش 30/000 کیلومتر و درصد استهلاک وارده ناشی از کارکرد در بازار ارزش خودرو مبلغ 1/150/000/000 ریال تعیین می گردد. خودرو در پارکینگ عمومی نیروی انتظامی به آدرس  اسلامشهر- واوان - م الغدیر - پشت گاز پارکینگ مرکزی واوان می باشد.

خریدار میبایست ده درصد مبلغ پایه کارشناسی را طبق یک فقره چک تضمینی بین بانکی به همراه داشته باشد.

1-توقیف و ارزیابی آن به وسیله کارشناس انجام  گردیده که اموال مذبور به منظور استیفای حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد.

2-محل فروش اموال اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر است .

3-هرکس میتواند 5روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده شرکت نماید روز انجام مزایده  1398/04/16  از ساعت 9 الی 10 میباشد .

برنده مزایده 10درصد قیمت پیشنهای را فی المجلس به عنوان سپرده نقدا میبایست پرداخت نماید، مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد شد ضمنا چناچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همان روز در همان مکان و همان ساعت مزایده انجام خواهد شد .

دادورز شعبه هشتم اجرای احکام مدنی اسلامشهر اسماعیل بدرلو

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی