مزایده چرخ خیاطی 6 دستگاه، چرخ خیاطی دو ماکو، چرخ خیاطی کاپیتال - آگهی 39125

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده نوبت اول 
کلاسه 972513
چرخ خیاطی 6 دستگاه، چرخ خیاطی دو ماکو، چرخ خیاطی کاپیتال، مبلغ 127.000.000 ریال
روز سه شنبه مورخ  98.4.11 از ساعت 9 الی 10
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قدس

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی