مزایده یکدستگاه چرخ خیاطی،کپسول منبع گاز CNG  و.... - آگهی 39119

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461949000007
تاریخ صدور:1398/03/29
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهشهر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بنام خدا

آگهی مزایده

در پرونده کلاسه بایگانی971090 اجرای احکام کیفری بهشهرآقای محمدعلی قلندری فرزندموسی به نشانی خ شهید مدنی کوچه میهن جنب مغازه تعمیرات موتور سازی موسی حیدری منزل شخصی باارائه اموال تعرفه شده  که به شرح ذیل می باشد: 1) یکدستگاه چرخ خیاطی بامیز باابعاد 100 در 50% بانام janome بامارک دینام20W  -67-15 به مبلغ 1500000تومان 2) چرخ خیاطی  سردوز 5 نخ بانامjolki بامیز به ابعاد 100 در50% بادینام بامارک w  200 clutch و 3) کپسول منبع گاز CNG  ماشین سمند به مبلغ 400000تومان 4) 100متر سرامیک به ابعاد 90 در30 سانتیمتر نو داخل کارتون بانام نازسرام میبد به رنگ قهوه ای جمعا به مبلغ 2000000تومان 5) فرش ماشینی 9 متری 350 شانه مستعمل و12 متری مستعمل  جمعا به مبلغ 100000تومان 6) بخاری گازی ایران شرق 10000به مبلغ 1500000 تومان که کل اموال توقیف شده جمعا  به مبلغ 6150000تومان ارزیابی واعلام نظر می گردد. که مال موضوع توقیف برای روزشنبه مورخ98/4/29 ساعت10الی12 از طریق مزایده و در اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهشهر و بر اساس قیمت پایه بفروش میرسد طالبین میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر و در مدت پنج روز قبل از روز یکه برای فروش معین شده است اموال موضوع مزایده را ملاحظه نمایند ضمناً مال موضوع آگهی متعلق به کسی خواهد شده بود که بالاترین قیمت را در جلسه حضوری مزایده و بصورت کتبی قبول کرده باشد توجهاً باینکه دایره اجرای احکام ( مامور اجرا ) میتواند پرداخت بهای مال مورد مزایده را عندالاقتضاء به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجراء تسلیم نماید و حداکثر مهلت مزبور از یکماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و تجدید میگردد ضمناً تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام آن صورت خواهدگرفت 

سعید کاردگر

جانشین دادستان بهشهر

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی