مزایده ضایعات و لوازم اسقاطی،850 اصله درخت و لوله های فاضلابی - آگهی 39118

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان براساس مجوز واصله اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان در نظر دارد فروش اموال به شرح جدول ذیل ، باجزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.irبه صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت : ساعت14روز یکشنبه 98.3.26
* مهلت دریافت اسناد مزایده : ساعت10 روز سه شنبه 98.4.11 
. تاریخ بازدید: ساعت 10 صبح الی 13 روزهای98.3.27  لغایت 98.4.10  بغیر از ایام تعطیل. 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 10:30 روز سه شنبه مورخ 98.4.11
*زمان بازگشایی: ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 98.4.11
. مبلغ خرید اسناد: 000 300 ریال به ازای هر مزایده که بصورت پرداخت الکترونیکی در سامانه ستاد در نظر گرفته شده است .
مبلغ و نوع ودیعه شرکت در مزایده : پرداخت الکترونیک از طریق سامانه ستاد به مبلغ 000 000 30 ریال به ازای هر مزایده . 
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 7 روز پس از اعلام به برنده مهلت زمانی پذیرش برنده بودن7 روز پس از اعلام به برنده اخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 10 روز پس از اعلام به برنده کلیه افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط ، مجاز به شرکت در مزایده می باشند. 
هزینه های آگهی و کارشناسی قیمت به عهده برندگان مزایده می باشد. 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد: برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیندمزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده(ودیعه)،ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعلام به برنده ، واریزوجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 
علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ( توکن)با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه02141934 اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها درسایت سامانه به نشانیsetadiran.ir بخش "ثبت نام /پروفایل مزایده گر" موجوداست .
 شماره تماس جهت هماهنگی بازدید:  981000
1- ضایعات و لوازم اسقاطی موجود در انبار شهرک صنعتی حسن رود انزلی آقای غلامرضا رضایی 09113437526  982000 
2- تعداد 850 اصله درخت در شهرک صنعتی صومعه سرا آقای عبدالله حسین پور 09111822673  983000 
3- لوله های فاضلابی مازاد موجود درشهرکهای صنعتی گوشلوندان فومن و ماسال آقای روح الامین 09112825895 ماسال آقای گلزار 09113332871 گوشلوندان 
شرکت شهرکهای صنعتی گیلان 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی