مزایده امور مربوط به پردازش، برداشت و محصول خرمای باغ محمدآباد - آگهی 39114

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده حضوری 
شماره 98/2/1/1909 مورخ 98.3.27 
شهرداری جهرم در اجرای مصوبه شماره 438 - 97.11.25 و 288 - 97.8.1 شورای محترم اسلامی شهر جهرم در نظر دارد امور مربوط به پردازش، برداشت و فروش محصول خرمای باغ محمدآباد، بولوارها و پارک سطح شهر به صورت سلف به قیمت هر اصله نخل 400.000 ریال جمعا با قیمت پایه 260.000.000 ریال و همچنین مقادیری چوب ناشی از هرس درختان با قیمت پایه هر کیلو 10.000 ریال از طریق مزایده حضوری (حراج) به صورت نقدی به فروش برساند 
تاریخ تشکیل جلسه حراج مورخ 98.4.15 ساعت 10 صبح و محل تشکیل جلسه حراج ساختمان شهرداری جهرم واقع در چهارراه دفاع مقدس، ابتدای خیابان آیت الله کاشانی می باشد. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مجاز و مختار می باشد. متقاضیان می بایست با در دست داشتن اصل فیش سپرده شرکت در مزایده در جلسه حضور داشته باشند. به افرادی که فاقد سپرده باشند حق حضور در جلسه داده نخواهد شد. مبلغ سپرده شرکت در مزایده سیزده میلیون ریال که به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شهرداری جهرم یا واریز وجه به حساب 0106437212008 نزد بانک ملی شعبه جهرم می باشد. هزینه مزایده به عهده برنده مزایده می باشد برندگان اول و تا سوم در صورتیکه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.
متقاضیان می توانند جهت اطلاع بیشتر به سایت WWW.JAHROM.IR و یا با شماره تلفن 54234770-071 تماس و جهت دریافت اوراق مزایده و سایر اطلاعات که در اسناد مزایده مندرج می باشد به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری جهرم واقع در خیابان آیت اله کاشانی مراجعه نمایند 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی