مزایده کامیون زباله کش آیویکو،کامیون باری فلزی و کامیون کمپرسی بنز - آگهی 36085

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی مرحله اول 
شهرداری هندیجان در نظر دارد تعداد 3 دستگاه خودروی ارایه شده در شرایط عمومی مزایده را برابر آیین نامه مالی شهرداری ها از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل را به فروش برساند 
1- متقاضیان می توانند پس از بازدید محل از مورخ 98.3.4 لغایت 98.3.13 جهت تحویل گرفتن اسناد مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری هندیجان مراجعه نمایند مهلت تحویل پاکات به شهرداری توسط شرکت کنندگان تا مورخ 98.3.25 می باشد
2- پیشنهادات رسیده مورخ 98.3.26 راس ساعت 10 صبح در جلسه کمیسیون معاملات شهرداری افتتاح خواهد شد 
3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد
4- مبلغ شرکت در مزایده معادل 5 درصد مبلغ اولیه می باشد که می بایست به صورت نقد و یا ضمانت نامه معتبر بانکی بانک ملت در وجه شهرداری هندیجان به شماره حساب 0106745604001 بانک ملت پرداخت گردد 
5- به موجب نظریه کارشناسی مورخ 98.2.24 به شماره 500958-9705 ارزش پایه هر یک از خودروها به شرح ذیل اعلام شده است  

ردیف نوع خودرو  مدل  قیمت پایه 
ریال 
مبلغ سپرده 
ریال 
1 کامیون زباله کش آیویکو تیپ  ML120E28 18 تن 6 سیلندر + پرس زباله به قیمت روبرو 1386 1.100.000.000 
170.000.000
55000.000
8.500.000
2 کامیون باری فلزی تیپ 19/1924/52 تن 6 سیلندر 1381 1.400.000.000 70.000.000
کامیون کمپرسی بنز تیپ PK808/32 8 تن 4 سیلندر  1381 350.000.000 17.500.000

6- در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد و پرداخت قیمت پیشنهادی خود نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری هندیجان ضبط خواهد شد 
7- سایر اطلاعات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است 
8- پرداخت هر نوع مالیات و عوارض برعهده خریدار می باشد 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی