مزایده دستگاه کامیون کمپرسی مدل 97  - آگهی 36082

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی تجدید مزایده عمومی 
شهرداری مهر در نظر دارد یکدستگاه کامیون کمپرسی ایسوزو 18 تن با شرایط و مشخصات ذیل به فروش برساند. پیشنهاددهندگان بایستی 5 درصد قیمت پایه به حساب سپرده شماره ۰۱۰۵۵۹۹۷۶۹۰۰۸ به نام شهرداری مهر (سيبا ملی) واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
۱- به پیشنهادات مشروط و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۲- پیشنهاد دهندگان می توانند همه روزه در وقت اداری به منظور رویت دستگاه و راهنمایی لازم به واحد موتوری شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن های 0782-6522967 و 6522968 تماس حاصل فرمانید. 
۳- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است
4- سپرده برندگان اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
5- هزینه های ثبتی، دبیرخانه ای، نقل و انتقال و دارایی و شهرداری و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد.
6- بهای مورد مزاید به صورت یکجا پس از برنده شدن متقاضی دریافت می گردد. 
۷- هزینه چاپ و نشر آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. 
متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز به امور مالی شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
۸- سایر اطلاعات لازم در اسناد مزایده موجود می باشد. 
کامیون کمپرسی ایسوزو مدل 97 ظرفیت 18 تن نوع سوخت گازوئیل 
قیمت پایه 4.500.000.000 ریال 
5% سپرده  225.000.000 ریال

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی