مزایده اتومبیل وانت پیکان 1600 مدل 1381 - آگهی 35317

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461233600072
تاریخ صدور:1398.02.25
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان قائم شهر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احكام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
مزایده نوبت اول 
در پرونده کلاسه 980075 .  اجرای احکام مدنی له کبری ذاکری حاجیکلا علیه سعید نجار درونکلائی به موجب دادنامه صادره  از شعبه هفتم  دادگاه عمومی حقوقی قائمشهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت 120 قطعه سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 120.220.000 ریال بابت خسارت دادرسی و پرداخت مبلغ 4.000.000 ریال بابت حق الوکاله وکیل بمیزان مقرر قانونی در حق محکوم له  و  مبلغ 174.600.000 ریال بابت نیم عشر دولتی ، در این اجرا اتومبیل متعلق به محکوم علیه به شرح زیر توقیف گردیده است :                
اتومبیل وانت پیکان 1600 به شماره پلاک 844  س 95  ایران 82  مدل : 1381 به رنگ: سفید  تعداد دو محور و چهار چرخ نوع سوخت : بنزین و گاز CNG  شماره شاسی : 81908617  تعداد 4 سیلندر ، اتاق دارای پلاکت بدنه و ملحقات ، قابلیت تبدیل پلاک را دارد . در مورخه 1398.01.24 بازدید معمول : اتومبیل روشن به پارکینگ منتقل گردیده در لحظه بازدید جفت سپر استیل نیاز به تعمیر دارد ، درب اتاق بار و درب باک باید صافکاری و خریداری شود ، نیاز به 4 حلقه لاستیک ، بیمه ، تشک دوزی ، باطری خالی شده ، نیاز به تعویض روغن دارد ، فیلتر روغن و هوا نیاز به بررسی دارد ،
کارشناس رسمی دادگستری ارزش اتومبیل فوق را با توجه به شرایط اعلام شده به مبلغ 6.500.000 تومان  ارزیابی نموده است.
این اجرا در نظر دارد اتومبیل فوق را از طریق مزایده حضوری از ساعت 9  الی  10 صبح روز چهارشنبه  مورخ 1398.03.22  در دفتر اجرای احکام مدنی قائمشهر به فروش برساند. مزایده بر مبنای قیمت کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته و 10 درصد بهای مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد و مابقی ظرف یک ماه از تاریخ مزایده وصول می گردد. در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن مزایده، پس از کسر سایر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد. شرکت در مزایده حضوری است و برای عموم به استثنای مشمولین ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی بلامانع می باشد. متقاضیان ظرف 5 روز جهت رویت به این اجرا مراجعه نمایند. ( شرکت در مزایده مستلزم ارائه کپی ثبت نام ثنا ، کپی کارت ملی و تقاضای شرکت در مزایده  می باشد ،  ضمنا دارا بودن موجودی در حساب بانک ملی جهت پرداخت  ده درصد بهای  مورد مزایده  به حساب سپرده دادگستری قائمشهر الزامی است . ) رمضانعلی ولیپور - معاون دادگستری شهرستان قائمشهر

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی