مزایده خودروی وانت سایپا ( نیسان ) مدل 1379 - آگهی 35303

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466523200029
تاریخ صدور:1398.02.25
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان تبریز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احكام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
آگهی مزایده اموال منقول  ( نوبت اول )
در خصوص پرونده اجرایی به شماره 970971 بر له مهدی اصل آذرنژاد سردرود بر علیه شرکت بهکار قائم آذر بخواسته مطالبه مبلغ 209.300.000 از بابت محکوم به و مبلغ 1.000.000 ریال از بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت دین اموال محکوم علیه توقیف ، بعد از ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ  1398.03.12  روز یکشنبه  از ساعت 11 الی 12 ظهر از طریق مزایده در شعبه 2 اجرای احکام مدنی تبریز واقع در تبریز جاده خاوران باسمنج بعد از خاوران . اول باسمنج دادگستری تبریز طبقه اول  . شعبه 2 اجرای احکام مدنی تبریز بفروش خواهد رسید. مزایده از مبلغ 75.000.000 ریال ارزیابی شده توسط کارشناس شروع و به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و مابقی حداکثر یک ماه فرصت داده می شود برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی اخذ شده به نفع صندوق دولت ضبط خوهد شد. طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال بشرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند.
خودروی وانت سایپا ( نیسان ) به شماره انتظامی ایران 15 625 و 98 آبی رنگ مدل 1379 به شماره شاسی 45767 و موتور 1395717 . خودرو از چند ناحیه تصادفی می باشد.خودرو در پارکینگ صدرا توقیف می باشد.
شعبه 2 اجرای احکام مدنی تبریز . موسوی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی