مزایده ضایعات فلزی (آهن، برنج، آلومینیوم، مس و استیل) - آگهی 24371

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی فراخوان مزایده عمومی - نوبت دوم
شرکت نفت سپاهان در نظر دارد ضایعات فلزی موجود در پالایشگاه خود در شهر اصفهان را با شرایط زیر از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.
مهلت دریافت اسناد مزایده:  از روز دوشنبه مورخ 97.10.17 لغایت دوشنبه 97.10.24 از طریق مراجعه به سایت www.sepahanoil.com – قسمت مناقصه - مزایده

مبلغ تضمین شرکت در مزایده  مقدار حدودی کیلوگرم  شرح  شماره مزایده  ردیف 
8.000.000 ریال هشت میلیون ریال  8160 ضایعات آهن  97-14 1
50.000.000 ریال پنجاه میلیون ریال  1880 ضایعات استیل  97-15 2
26.000.000 ریال بیست و شش میلیون ریال  5250 ضایعات آلومینیوم  97-16 3
36.000.000 ریال سی و شش میلیون ریال  1900 ضایعات مس  97-17 4
6.000.000 ریال شش میلیون ریال  565 ضایعات برنج  97-18 5

مزایده گران می بایست مبلغ و نوع ضمانتنامه شرکت در مزایده را به شرح ذیل ارائه نمایند. به پیشنهادات فاقد سپرده شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نوع تضمین شرکت در مزایده :  رسید واریز مبلغ تضمین به حساب شرکت نفت سپاهان و یا ضمانتنامه معتبر بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید از سوی شرکت نفت سپاهان 
(درج شناسه ملی و کد اقتصادی شرکت  بر روی اسناد فوق الذکر الزامی است )
شماره حساب واریز وجه : حساب شماره 341444213 نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی
نشانی و تلفن مزایده گزار :  
تهران – میدان آرژانتین – خیابان خالد اسلامبولی – نبش کوچه 28 – پلاک 92 – دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت نفت سپاهان
تلفن: 8347-021 داخلی 153
هزینه چاپ آگهی از برنده مزایده اخذ خواهد شد.
شرکت نفت سپاهان در رد یا قبول  یک یا تمام  پیشنهادها  بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل باشد مختار است.
توجه: شناسه پرداخت در درگاه بانکی 764000 می باشد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی